Author / roslagsmjolk

  Loading posts...
 • Rödlistade arter på våra marker

  Bastardsvärmare, med sina metallglänsande blågröna, röda eller svarta teckningar på vingarna, är lätta att känna igen. I Sverige finns sju arter bastardsvärmare av två släkten (Adscita, Zyganea), varav samtliga är rödlistade förutom…

 • Roslagsmjölk-2016_08_19-197_mini.jpg

  Roslagens unika naturvärden gynnas

  I Roslagen har människor försörjt sig på boskapsskötsel i flera tusen år. Kulturlandskapet med dess blomrika beteshagar, slåttrade ängar och rika skatt av gamla kulturbyggnader vittnar om en lång tradition av djurhållning…

  Vi odlar vårt foder till djuren lokalt

  Fodret som djuren äter i form av ensilage, gräs, stråsäd med ärtor och bönor odlas lokalt på gårdarna. På åkrarna sprids gödsel från djuren vilket bidrar till det kretslopp av näring som…

 • Ekologiska mjölkprodukter från fyra gårdar i Roslagen

  Vi är fyra familjer som driver mjölkgårdar i Roslagen. Vi har fört traditionen vidare att hålla mjölkkor och att bruka det artrika och småbrutna landskapet som våra föräldrar och far- och morföräldrar…

 • Snart kommer Roslagsmjölk!

  Vi är fyra familjer med KRAV-godkända mjölkgårdar i Roslagen. Våra kor håller landskapet öppet och vi tillför bygden livskraft. Våra kor betar kulturmarker med höga och riksintressanta naturvärden. Biodiversiteten på våra marker…