Arbetet med djuren förgyller arbetsdagen

Att få arbeta med djuren är något som de flesta av Roslagsmjölks producenter tycker är det roligaste med att vara lantbrukare. Det ger en tillfredsställelse att få ta hand om korna och de andra djuren på gården och se till att de mår bra när de får mat, har rent och snyggt, mjölkas och släpps på nytt bete. Vi ser mjölkproduktionen som ett samarbete mellan oss människor och korna som bygger på respekt och välvilja, och som vi nu vet fortgått i över tio tusen år. En ganska imponerande lång tid, där vissa folkgrupper i bland annat Västeuropa och Skandinavien till och med anpassat sig genetiskt till att kunna bryta ner laktos (mjölksocker) i den mjölk de dricker. Det finns arkeologiska fynd från Uppland, daterade till ett par tusen år sedan, som visar att befolkningen som höll boskap också tillverkade yoghurt. Kor har alltså funnits i människors omvårdnad i tusentals år, och så även i Roslagen där djurhållningen alltid varit en viktig del i befolkningens försörjning vilket lett till att kulturlandskapets flora och fauna är extra artrika här.

 

 

När man lever nära korna och möter dem dagligen börjar man se deras särarter och personligheter, och man upptäcker att beteenden skiljer mellan individer. I de frigående KRAV-besättningarna ges korna möjlighet att få ströva fritt året om och att uttrycka sina personligheter på ett naturligt sätt. Det innebär att de också skapar en inbördes rangordning inom gruppen och att man kan se hur vissa individer tyr sig mer till varandra än andra. Det råder också en turordning till mjölkmaskinerna som oftast innebär att samma individ kommer först, medan andra alltid kommer sist. Finns en tjur i hagen kommer också den att påverka hela koflockens beteende.

 

nikon-juli-2016-568_mini

 

Kor präglas starkt på sina ägare speciellt om de har närkontakt under uppväxten. Vissa kor är mer kelsjuka än andra, som exempelvis ”sjuan” hemma hos Familjen Åkesson, som alltid när hon får en chans söker upp någon på gården som kan klia henne lite extra och krama om henne. Terese och de andra gillar mycket att få klappa och mysa med henne en stund. Fjällkon Trolleri, som också finns i besättningen, är nyfiken och strosar gärna runt och kollar in både människor och andra djur. Hos Familjen Reinsson på Väddö finns också en maskot bland de mestadels svart-vita korna, den bruna kon Malla 618 som är en korsning mellan Jersey och Aicher. Hon har hunnit blir hela elva år och har inte bara ett speciellt utseende med sina korta ben och randiga teckning i huvudet utan är lite extra förtjust och kelen när hon kommer i närkontakt med Fredrik och Emma. Det är uppenbart att korna och ungdjuren även hos Roslagsmjölks producenter har en relation till sina ägare och att de gärna söker upp människorna för kontakt.

 

Roslagen 2848_small

 

Vi är glada att visa att vår mjölk producerats med största respekt för djurens välfärd och att vi följer de hårda regler som gäller för djurhållning i Sverige. Vår mjölkproduktion bygger på största omtanke och välvilja till våra djur och det hoppas vi också uppskattas av Roslagsmjölks konsumenter.