Author / roslagsmjolk

  Loading posts...

  Vi odlar vårt foder till djuren lokalt

  Fodret som djuren äter i form av ensilage, gräs, stråsäd med ärtor och bönor odlas lokalt på gårdarna. På åkrarna sprids gödsel från djuren vilket bidrar till det kretslopp av näring som…

 • Ekologiska mjölkprodukter från fyra gårdar i Roslagen

  Vi är fyra familjer som driver mjölkgårdar i Roslagen. Vi har fört traditionen vidare att hålla mjölkkor och att bruka det artrika och småbrutna landskapet som våra föräldrar och far- och morföräldrar…

 • Snart kommer Roslagsmjölk!

  Vi är fyra familjer med KRAV-godkända mjölkgårdar i Roslagen. Våra kor håller landskapet öppet och vi tillför bygden livskraft. Våra kor betar kulturmarker med höga och riksintressanta naturvärden. Biodiversiteten på våra marker…