Snart kommer Roslagsmjölk!

Vi är fyra familjer med KRAV-godkända mjölkgårdar i Roslagen. Våra kor håller landskapet öppet och vi tillför bygden livskraft. Våra kor betar kulturmarker med höga och riksintressanta naturvärden. Biodiversiteten på våra marker är hög. Mjölken kommer vi att skicka till det lilla mejeriet på Åland – historiskt en viktig del av Roslagen. Hela vår tillverkningskedja hamnar i närområdet. I Roslagen.

Share your thoughts