Vi odlar vårt foder till djuren lokalt

Fodret som djuren äter i form av ensilage, gräs, stråsäd med ärtor och bönor odlas lokalt på gårdarna. På åkrarna sprids gödsel från djuren vilket bidrar till det kretslopp av näring som ingår i den ekologiska produktionen på gårdarna. Varken gifter eller handelsgödsel används i produktionen, då de samtliga är KRAV-godkända. Bruket av mark och gröda med småskalighet, kretslopp och giftfri odling gynnar starkt den höga biodiversiteten på markerna.

Familjerna bakom Roslagsmjölk känner en stolthet i att producera fina råvaror med minimal miljöbelastning och liten klimatpåverkan. Den mjölk som produceras framställs genom naturligt gräsbete och lokalt producerad ensilage, från gräs med proteintillskott i form av ärter och bönor. Endast KRAV-godkänd ekologisk soja från Europa används i de fall då soja ingår i fodret.

Ensilage av gräs och bönor som producerats på gårdarna utgör huvuddelen an kornas vinterfoder.

 

Erik och de andra producenterna i Roslagsmjölk granskar regelbundet utvecklingen hos de åkerbönor som tillsammans med stråsäd utgör en del av vinterfodret till korna i form av ensilage. Under hösten är det dags att skörda ensilaget med åkerböna. Tidigare på senvåren  och sommaren är det gräsensilage som skördas inför vintern. Under skördetiden då vädret är fint råder bråda dagar. En tidigare skörd säkerställer att foderkvalitén är hög. Ensilageblandningen utfodras till djuren med hjälp av en fodervagn.

 

Erik fördelar ensilageblandningen på foderbordet till korna.

 

Share your thoughts