4009_2_17_cm

Vi är fyra familjer med mjölkgårdar i Roslagen. Våra kor håller det unika kulturlandskapet öppet och vi tillför bygden livskraft. Mjölken skickas till Grådö mejeri i Dalarna, där den förädlas till ekologiska KRAV-godkända mjölkprodukter. Hela vår tillverkningskedja hamnar i närområdet – i Roslagen, Uppsala och Stockholmsregionen.

Våra gårdar ligger längs Roslagskusten:
1. familjen Åkesson i Barkö, Östhammar
2. familjen Hansson i Ånö, Östhammar
3. familjen Hansson i Väddika, Östhammar
4. familjen Reinsson i Senneby, på Väddö, Norrtälje

Foto: Anders Forsberg