Ekologiska mjölkprodukter från fyra gårdar i Roslagen

Vi är fyra familjer som driver mjölkgårdar i Roslagen. Vi har fört traditionen vidare att hålla mjölkkor och att bruka det artrika och småbrutna landskapet som våra föräldrar och far- och morföräldrar gjort före oss. Korna får ströva fritt året runt och ges möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden samt beta gräs och örter på de värdefulla naturmarkerna. Vi slåttrar vallarna och producerar djurens foder lokalt. Våra barn får växa upp i en miljö som bidrar till långsiktigt brukande av jorden och en ekologiskt hållbar matpoduktion. De kan leka, plocka blommor och smultron i hagarna och ta hand om djur och lära sig hur mjölk och mat produceras. Besökare och närboende uppskattar områdets skönhet, de rofyllda betesdjuren i hagarna och njuter av den artrika floran och faunan som är så typisk för Roslagen.

Vi är stolta över att driva jordbruk utan gifter, och att säkerställa att näringsämnen cirkulerar i ett naturligt kretslopp genom vår produktionskedja. Vår mjölkproduktion bygger på långsiktighet och låg miljö- och klimatpåverkan. Vi känner stort ansvar för de marker och djur vi förfogar över och vi är glada att här kunna producera en råvara av högsta kvalité som är KRAV-godkänd. Den mjölk som våra kor producerar levereras till Grådö mejeri i Dalarna. Vid mejeriet tillverkas vår konsumtionsmjölk (standard, mellan och lättmjölk), naturell och vaniljyoghurt, fil, vispgrädde, creme fraich och gräddfil under namnet Roslagsmjölk, som sedan transporteras till butiker i Roslagen, Uppsala och Stockholmsregionen.

Vi hoppas och tror att de som köper våra produkter kommer att bli mycket nöjda. Genom att köpa Roslagsmjölks produkter bidrar du till att lokala bönder i Roslagen ges en rimlig ersättning för deras arbete, och att de kan fortsätta driva sina KRAV-certifierade mjölkgårdar på ett miljövänligt sätt. Den fortsatta mjölkproduktionen leder i sin tur till ett långsiktigt bevarande av den unika Roslagsnaturen, bevarande av blomrika hagar, unika skogsbeten och fagra slåtterängar som härbärgerar viktiga livsmiljöer för många hotade växter, insekter, fåglar och svampar. I juli 2023 blev bönderna i Roslagsmjölk utsedd till månadens KRAV-bonde.

NIKON juli 2016 612_small
På Hilariusgårdens beten för kvigor och sinkor blommar det rikligt av ängsblommor inklusive den betesgynnade fältgentianan.

Share your thoughts