Det har varit en dröm för mig att starta Roslagsmjölk

Här i Roslagen brukar vi marker som är steniga. Bland de steniga naturbetesmarkena är  små åkertegar insprängda och alla åkrar delas av många små skogsbackar. Här finns en småskalighet och variation som är unik. Naturvärdena på våra marker är extremt höga, och de hyser en mängd arter som är hotade på många andra platser i landet.

Samtidigt skall vi konkurrera på samma villkor med mjölkproducenter på kontinenten i Europa, som driver sin verksamhet i landskap som kan karaktäriseras som monokulturer. Det är en ekvation som inte går ihop för oss enskilda mjölkproducenter varken i Roslagen eller övriga Sverige. Vi får aldrig ersättning för de mervärden som vår verksamhet skapar. Eftersom konkurrensen är fri och politiker och övriga makthavare än så länge inte agerat för att säkerställa en långsiktig mjölkproduktion i landet, krävs nya egna initiativ hos de svenska producenterna. Vi måste helt enkelt se till att kunna överleva på sikt och själva driva det vi tror på, säger Sune Hansson. Det har varit en dröm för mig att starta Roslagsmjölk.

Sune menar att Roslagsmjölk är ett sätt att göra det möjligt för mindre mjölkproducenter att överleva och att kunna visa för konsumenterna vad den ekologiska mjölkproduktionen i Roslagen bidrar med i form av naturvärden och arbetstillfällen lokalt.

Vi ser stort lokalt intresse och stora möjligheter i den här satsningen på vårt eget varumärke – Roslagsmjölk. Vi känner samtidigt att vi genom detta får en större kontroll över vår egen framtid och kan påverka hur vi vill utveckla företaget på sikt. Vi hoppas naturligtvis också att konsumenterna skall inse att deras val är viktiga och att de genom att köpa våra produkter också bidrar till att lokala företag på landsorten i Roslagen kan överleva. Samtidigt gynnar det den miljö som vi lever i genom att landskapet, som är så varierat och rikt här hos oss, också kan finnas kvar på sikt.

 

Share your thoughts