Varför startar vi Roslagsmjölk?

Vi är brukare av fyra KRAV-godkända gårdar i Roslagen som fört traditionen vidare från många generationer före oss att hålla mjölkkor och producera mjölkråvara i ett omväxlande, stenigt och småbrutet landskap. Vårt arbete gynnar starkt den artrika kulturbygd som är karaktäristisk för Roslagskusten och som ger oss en stämpel av nationellt intresse. Vi brinner för vår verksamhet, våra djur och för att det skall gå att driva ett jordbruk med så låg miljöpåverkan som möjligt, men vi behöver också få en skälig ersättning för vårt arbete, de produkter vi producerar såväl som de mervärden som vår verksamhet skapar i form av bestående livsmiljö för många hotade arter inom kulturmarkerna och ett ökat antal arbetstillfällen.

Joakim Åkesson som deltar i projektet Roslagsmjölk menar att det politiska läget som råder i världen, med fri handel mellan länder och en världsmarknadssituation som svenska mjölkproducenter brottas med att konkurrera på gör det svårt att överleva som mjölkproducent i Sverige idag. Vi måste konkurrera med mjölkproducenter i andra länder som har lägre krav på djurskydd och miljöhänsyn samt lägre skattesatser för sin produktion än vi har här i Sverige.

Genom att vi är KRAV-godkända och följer de hårda djurskyddsregler som råder i Sverige visar vi att vi både ombesörjer en god djurhälsa och välbefinnande hos våra djur, men också att vi producerar våra livsmedel med minimal miljöpåverkan. Det är något som konsumenterna borde få upp ögonen för då de väljer vilka produkter de serverar hemma vid frukostbordet, hoppas Joakim Åkesson.

 

Roslagsmjölk 2016_08_19 545_mini

 

Genom att starta vårt eget varumärke – Roslagsmjölk – anser vi att vi får en närmare koppling mellan produktion av råvara och slutprodukt. Vi kan genom småskaligheten på ett bättre sätt få kontroll på kostnader och utgifter för hela produktionskedjan och vi kan åstadkomma en lokal distribution som inte involverar långa transporter över länder och kontinenter med merkostnader och ökad klimatbelastning. Vårt mål är att erbjuda konsumtionsmjölk, yoghurt, grädde och smör av hög kvalité som vi kan garantera producerats med låg miljöpåverkan, stor hänsyn till våra djur och som bidrar på ett positivt sätt till att säkerställa inte bara arbetstillfällen utan också långsiktigt bevarande av höga naturvärden i ett riksintressant kustområde i Roslagen.

 

Genom att köpa Roslagsmjölks produkter bidrar du som konsument till de mervärden som vår mjölkproduktion ger i form av:

  • ökad biologisk mångfald,
  • långsiktigt bevarande av riksintressanta naturbetesmarker,
  • lokal matproduktion,
  • ökad sysselsättning på landsbygden och
  • en skälig ersättning till mjölkproducenterna.

 

Share your thoughts