Vad säger mjölkproducenterna?

det finns en glädje i att känna att man bidrar till ekologisk närproducerad mjölk och att samtidigt veta att det är ”min” mjölk som konsumenterna köper i den närliggande butiken.

– Klas Hansson, Väddika

 

De finns ett ökat intresse för lokalt producerad mat i Sverige och att råvaran skall vara KRAV-godkänd och komma från giftfri odling. Roslagsmjölks samtliga producenter är KRAV-godkända och deras produkter saluförs främst i närområdet och anslutande regioner. Beroende på efterfrågan kommer produkterna att erbjudas i ett större område, men med tanke på den starka kopplingen till Roslagen och de marker som lantbrukarna ansvarar för förväntas produkterna främst säljas lokalt.

I framtiden kan produktsortimentet komma att utvidgas varför en vidare försäljning kan komma att bli aktuell. Roslagsmjölk erbjuder en fin ekologisk mjölkråvara som tagits fram genom naturnära småskaligt jordbruk med stor omtanke om djuren. Roslagsmjölks produkter kan därför komma att bli starkt efterfrågade.

Som konsument kan du fråga efter Roslagsmjölk i din butik.

 

oland-och-roslagen-3481

Share your thoughts