Familjen Åkesson i Barkö

Gårdsinformation

På gården som drivs av Joakim Åkesson med familj i Barkö finns idag 64 kor främst av rasen Svensk rödbrokig boskap (SRB). Gården brukas av tredje och fjärde generationen och är belägen i en by med lång tradition av mjölkproduktion. Joakim tog över gården efter sina föräldrar Åke och Birgitta. De fyra barnen Martin, Rickard, Clara och Terese hjälper regelbundet till i lantbruket liksom barnens mor Ellinor. Vid skörd och vårbruk hjälper även släktingar och vänner till vid behov.

Bykärnan i Barkö är i stort oskiftad och husen tillhörande gårdarna har därför kvar sin ursprungliga inbördes placering med vissa nya tillbyggnader. Odlingsmarken tillhörande gårdarna i byn delades upp vid laga skiftet och är nu uppdelad i större sammanhängande delar, medan bykärnan bestod. Idag finns två aktiva mjölkgårdar i byn, men på 1970-talet fanns totalt sex aktiva mjölkbönder med totalt omkring 110 kor. Alla kor föstes då ut till de omkringliggande betesmarkerna och vid mjölkningstid var tätheten av kor längs byvägen stor. Då var det inte lätt att passera byn i bil. Korna fick gå en halv till en kilometer till betesmarkerna längs byvägarna och bilförare fick invänta att alla kor passerat. Blomsterprakten i dikesrenarna gynnades av all betesgång och regelbunden slåtter och i flera områden är den fortfarande imponerande hög.

Familjen Åkessons gård har varit KRAV-godkänd sedan 2006. Korna och ungdjuren betar de omkringliggande steniga hagmarkerna samt på skiften i närliggande byar. Gården har också ett antal aktiva skogsbeten. Korna som får ströva fritt året runt. Allt grönfoder produceras lokalt på gården och stråsäden, bönorna och ärtorna som blandas i fodret odlas också på gården eller i närmaste grannbyar, varför transporter av foder minimeras. Den gödsel som produceras av djuren sprids på åkrarna, och ger näring till det foder som odlas. Intresset för djuren och djuromsorgen är stor och i besättningen finns förutom de bruna korna en fjällko som heter Trolleri. I besättningen ingår vanligtvis en frigående tjur. Korna får många klappar och kramar var dag av ägarna och Joakim trivs bäst när han får arbeta med djuren på gården.

En speciell personlighet har kon ”sjuan” som så ofta hon kan passar på att kela med Joakim eller någon av de andra på gården. På gården finns också en svart huskatt, Tufsan, som nu är över 15 år gammal. I övrigt finns också några ladugårdskatter.

Joakim har arbetat på en större farm i USA i sin ungdom. När han inte jobbar hemma på gården tittar han gärna på film och lyssnar på musik.

Joakim valde att gå med i Roslagsmjölk eftersom han tycker projektet ger en spännande utmaning samtidigt som det lägger en grund för bättre lönsamhet för mjölkproduktionen på gården.

Medlemmar

Joakim Åkesson

Lantbrukare och mjölkproducent