Naturvårdspris till en av Roslagsmjölks bönder

NIKON juli 2016 411_small

 

Vi tycker att det är fantastiskt roligt att vår egen Fredrik Reinsson blev framröstad vinnare av 2017 års Naturvårdspris i Norrtälje kommun i stark konkurrens!  Speciellt roligt är det med tanke på den viktiga roll som betesdjuren på gården spelar i att skapa en hög biodiversitet i det kustnära kulturlandskapet genom sitt bete av artrika naturbetesmarker. Slåtter och odling av foder på gården håller markerna öppna liksom på övriga av Roslagsmjölks gårdar som därigenom på ett avgörande sätt bidrar till att skapa naturvård, men även arbetstillfällen i den glest befolkade kustbygden.

 

NIKON juli 2016 612_small

 

Det är också glädjande att konstatera att resultatet av omröstningen speglar att många innevånare i Norrtälje med omnejd anser att ett aktivt jordbruk bidrar till god och viktig naturvård. Genom att handla lokalt producerad mat, som exempelvis Roslagsmjölk, bidrar du som konsument till bibehållande av höga naturvärden såväl som till god mat och arbetstillfällen. Roslagens landsbygd lever hela året om och vi kan som nu i Midsommartid glädja oss åt att med lätthet finna alla de sju blommor vi plockar på Midsommarnatten, tack vare Fredriks kor och ungdjur som håller de artrika hagarna fyllda med blommor.

Stort Grattis Fredrik med familj och medarbetare Emma!

Önskar vi övriga på Roslagsmjölk