Familjen Reinsson i Senneby

Gårdsinformation

Hilariusgården ligger i Senneby på Väddö i ett böljande småbrutet landskap, med små åkrar, beteshagar, holmar, och skogsdungar. Gården har fina naturbetesmarker med en extremt rik flora, där bland annat fältgentiana blommar. På markerna finns även en fågelrik anlagd damm. Gården är KRAV-godkänd och ekologisk med omkring 130 mjölkkor. På gården bor Fredrik Reinsson med sin fru Ina och deras tre barn Ludvig, Vilda och Freja. På gården bor även Fredriks föräldrar Monika och Lennart. Fredrik har varit delägare i gården och delat på driften sedan år 2000 med sina föräldrar. Från årsskiftet 2016/2017 kommer Fredrik att ta över driften av Hillariusgården tillsammans med Emma Igelström som just nu är anställd på gården, då Fredriks föräldrar beslutat att trappa ned. På gården arbetar också Niklas Fridh.

Gården har varit Ekologisk sedan 1989 och började leverera ekomjölk år 1995. På gården odlas mest vall som blir ensilage men även lite spannmål odlas. Spannmålen skördas som helsädsensilage. En större del av fodret till djuren produceras således lokalt på gården. Just nu byggs ladugården ut för att få en mera lättarbetat arbetsmiljö.

Fredrik tycker att det bästa med att jobba på en bondgård är att få arbeta med djuren. Det blir många timmar i veckan som Fredrik och Emma lägger på att ta hand om djuren. Fredriks favoritko är den elvaåriga kon Malla 618, som är en blandning mellan rasen Jersy och Aisher. Kon har en lite udda brun teckning, till skillnad från de övriga mest svarta och vita korna i besättningen. De korta benen har kon ärvt från Jerseyrasen. De flesta korna tillhör rasen Holstein som är både svart och röd.

På dom få lediga dagarna försöker Fredrik åka telemark eller ta en cykeltur ner till havet. Emma gillar att vara ute i skog och natur, gärna tillsammans med sina barn och sin hund. Dessutom tycker Emma om att påta i trädgården och pyssla med sina hästar, getter och höns.

Fredrik har valt att gå med i Roslagsmjölk för att kunna överleva som mjölkbonde utan att offra för mycket livskvalité.

Medlemmar

Fredrik Reinsson

lantbrukare och mjölkproducent

Emma Igelström

mjölkproducent