Familjen Hansson i Väddika

Gårdsinformation

I Väddika by sköter Klas själv grässkörden. Det mesta av fodret produceras lokalt på gården liksom på de övriga gårdarna som ingår i Roslagsmjölk enligt de regler som gäller för KRAV-certifiering. Fodertransporter minimeras och jordarna brukas giftfritt och på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt. Gårdarna i Roslagsmjölk följer de riktlinjer som gäller för jordbruksfastigheter runt Östersjön, med begränsad spridning av naturgödsel på åkrarna under vintermånaderna för att minimera kväveläckage till vattendragen. Som foder till mjölkkorna på gården odlas spannmål, bönor och gräs på vallar. Ensilering sker under sommarmånaderna.

Klas har tagit över gården i Väddika efter sina födäldrar och har varit med och drivit gården på deltid sedan 2002, men från och med 2010 har Klas tagit över driften helt på egen hand. Gården blev KRAV-godkänd redan 1995. På gården finns totalt omkring 90 kor, inklusive både mjölkande och sinkor. Därutöver finns ungdjur för rekrytering till besättningen. Klas sambo Sandra bor också på gården tillsammans med Klas och döttrarna Sara och Ida. På gården bor inte bara bruna kor av rasen Svensk rödbrokig boskap (SRB) utan också tre katter, Peller, Rosa och Sotis, samt kaninen Stampe.

Klas tycker arbetet med korna är speciellt roligt och när han är ledig tittar han gärna på sport. All sport är kul, men kanske speciellt hockey och skidskytte om Klas själv får välja.

Klas ville vara med i Roslagsmjölk dels för att han ledsnat på hur svenska mjölkbönder fått se sin ersättning sjunka alltmer som åren gått, men också för att han tycker att den nya satsningen på Roslagsmjölk är ett spännande projekt. Klas tycker att det finns en glädje i att känna att han bidrar till ekologisk närproducerad mjölk och att samtidigt veta att det är ”min” mjölk som konsumenterna köper i den närliggande butiken.

Medlemmar

Klas Hansson

lantbrukare och mjölkproducent