Familjen Hansson i Ånö

Gårdsinformation

Sune Hansson och sonen Erik driver tillsammans en KRAV-godkänd mjölkgård i Ånö. Byn ligger i ett småskaligt och omväxlande landskap, där byvägen slingrar sig fram genom skogsbackar, åkerlyckor och steniga hagar. I Ånö blommar hagar och dikesrenarna fint under hela sommaren.

Sune och Erik utgör sjunde och åttonde generationen på gården som hållit på med mjölkproduktion. Sune hade egentligen tänkt bli elektriker, men då hans far Stig inte orkade sköta gården själv när Sune endast var 22 år fick han tänka om och istället ta över gården. I Ånö strövar omkring 70 kor fritt i lagården och betar på de närliggande betesmarkerna. På gården har man intresserat sig för avelsarbete under flera generationer och har därför producerat både kvig- och tjurkalvar som visat hög klass och som fått fina utmärkelser. Speciellt finns i besättningen en linje kor under namnet Blomma som härstammar från en ko som Sunes farfar köpte in och som visat speciellt fina egenskaper och hög mjölkproduktion. Tidigare dominerade Svensk rödbrokig boskap besättningen helt, men numera betar både bruna och svarta kor i hagarna.

Gården har varit ekologisk sedan 2010 men byggdes om till lösdriftsladugård redan 2000 med en av landets första mjölkningsrobotar. Gräs till ensilage och stråsäd till djurfoder odlas ekologiskt på gårdens marker. Det mesta av fodret odlas lokalt på gården.

Sune som är initiativtagare till Roslagsmjölk brinner för projektet och anser att det är ett viktigt steg att ta för att säkerställa långsiktigt brukande av den egna och övriga mjökgårdar som ingår i Roslagsmjölk. Mindre mjölkgårdar i Roslagen som brukar marker med höga naturvärden har svårt att hävda sig på världsmarknaden, där intensivare mjölkproduktion på åkermark blir allt vanligare i övriga Europa. Trots att förutsättningarna för mjölkproduktion skiljer stort mellan länder och områden sätts priset på mjölkråvaran inte utifrån den kvalité den har med avseende på naturvårdsnytta och mervärden som betesdriften på naturbetesmarker skapar. Sune menar att Roslagsmjölk är ett sätt att göra det möjligt för mindre mjölkproducenter att överleva och att kunna visa för konsumenterna vad den ekologiska mjölkproduktionen i Roslagen bidrar med i form av naturvärden och arbetstillfällen lokalt. Sunes fru Karin är utbildad ekonom och hjälper till med projektet på ledig tid.

Erik planerar att helt ta över ansvaret för gården under 2017 och ser Roslagsmjölk som en väg in i framtiden. Bland gårdens alla sysslor tycker Erik att det är bäst med variationen ingen dag är lik den andra.

På fritiden cyklar Sune gärna några mil och försöker varje år komma iväg några dagar från passning av djuren. Erik försöker också vara ledig ibland. Han tycker om att resa, och har besökt ett antal avlägsna länder.  Erik lyssnar gärna på musik och spelar gitarr.

Medlemmar

Erik Hansson

Lantbrukare i Ånö

Sune Hansson

Lantbrukare i Ånö